Menu
BoxForRent
verhuur van ski- en bagageboxen, fietsdragers, dakdragers en sneeuwkettingen

U kunt bij ons ski-en bagageboxen,dragers,fietsdragers en sneeuwkettingen huren. Zie voor soort boxen de foto’s.

De dragers en boxen worden door ons op de auto gemonteerd en gedemonteerd. We zetten de boxen meestal op woensdagavond erop en halen ze er op maandagavond eraf ,u heeft de box dan ruim 12 dagen,maar wij gaan hierbij van 1 week uit.

We vragen een per reservering een borg van 25,00 euro.
Wij bevestigen altijd schriftelijk de door u gemaakte reservering

Het gehuurde materialen kunnen, op de begindatum, worden afgehaald op bovenstaand afhaaladres tussen 19:00 en 20:00 uur. Het gehuurde materiaal dient kompleet en in goede staat (ook schoon!), op de einddatum, weer te worden ingeleverd tussen 19:00 en 20:00 uur. Indien geen tekortkomingen worden geconstateerd zal de borg, ter plaatse, worden gerestitueerd. Deze afspraken gelden tenzij anders is overeengekomen.

Van de huurprijs dient de aanbetaling 6 weken voor de begindatum van de overeenkomst te zijn bijgeschreven op onze girorekening nr. 8193638, ten name van W.A. Poortinga o.v.v "BoxForRent-Unlimited + (het reserveringsnummer)". Het resterende bedrag dient samen met de borg te worden voldaan bij het afhalen van het gehuurde materiaal.

Bij schade aan of verlies van materiaal geldt een eigen risico van € 150,- voor een bagage of skibox, € 50,- per set dragers en € 25,- per set sneeuwkettingen. Tevens geldt dit eigen risico voor kosten die door BoxForRent-unlimited gemaakt worden om de ingeleverde materialen, die niet zijn schoongemaakt, te reinigen. Bij annulering, meer dan 6 weken vóór de begin datum, is 40% van de huurprijs verschuldigd, in elk ander geval is de volledige huurprijs verschuldigd. De huurder is bekend met de verhuurcondities,zie aldaar of opvraagbaar zijn bij BoxForRent-Unlimited.

Informatie

Links

aaaaaaaaaaaaiii